T

Annelies Vermeulen (°1963)

Van kindsbeen af ben ik geboeid door al het moois wat kunst te bieden heeft. Specifiek heb ik mij toegelegd op muziek zonder de uitingen van andere kunstvormen uit het oog te verliezen.

Ik ben muziekdocente sinds 1986. Ik kreeg mijn professionele opleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en aan de Katholieke Universiteit Leuven (Musicologie). Daarnaast volg(de) ik nog diverse pedagogische bijscholingen.

Jarenlange ervaring met kleuters, lagere school, middelbaar onderwijs, mentaal andersvaliden, muziekacademie en aan de bacheloropleiding kleuterleider heeft mij op het idee gebracht een eigen concept voor muziekonderricht te bedenken gestoeld op de vele positieve ervaringen. Ik heb nu de eer en de goesting om de volgende generaties te laten kennismaken met al dat moois.

image-259012-IMG_0183.JPG